مشاهده مطالب با موضوع: کتاب مدیریت

معرفی و دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته با موضوع کتاب ، جزوه

فایل شماره 280237 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته  موضوع فایل: کتاب ، جزوه   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود کتاب مدیریت استراتزیک,مدیریت استراتژیک پیشرفته,مدیریت استراتژیک تاجفر     خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته  نویسنده کتاب…

معرفی و دانلود پاورپونت کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سید حسین ابطحی با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 275526 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  پاورپونت کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سید حسین ابطحی  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  پاورپونت کتاب مدیریت منابع انسانی , دکتر حسین ابطحی     پاورپونت کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سید حسین…

معرفی و دانلود دانلود پاورپوینت نیرویابی، جذب و گزینش ( فصل سوم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 286513 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود پاورپوینت نیرویابی، جذب و گزینش ( فصل سوم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود پاورپوینت نیرویابی, جذب و گزینش ( فصل سوم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی),…

معرفی و دانلود دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی ( فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 285931 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی ( فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی ( فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی),…

معرفی و دانلود خلاصه کتاب مدیریت پروژه با موضوع کتاب ، جزوه

فایل شماره 290293 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  خلاصه کتاب مدیریت پروژه  موضوع فایل: کتاب ، جزوه   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  مدیریت پروژه,دانلود کتاب مدیریت پروژه,عاصمی پور     خلاصه کتاب مدیریت پروژه خلاصه کتاب مدیریت پروژه دکتر عاصمی پور ... دریافت فایل فایل  خلاصه…

معرفی و دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 275519 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک , فرد آر دیوید     خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک …

معرفی و دانلود دانلود پاورپوینت ارزشیابی مشاغل( فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 285946 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود پاورپوینت ارزشیابی مشاغل( فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود پاورپوینت ارزشیابی مشاغل ( فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی), ارزشیابی مشاغل چیست , فواید…

معرفی و دانلود دانلود پاورپوینت فعالیتهاي ترفیعی وتشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 293466 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود پاورپوینت فعالیتهاي ترفیعی وتشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود پاورپوینت فعالیتهای ترفیعی وتشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا…

معرفی و دانلود دانلود پاورپوینت ارزشیابی مشاغل ( فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 285929 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود پاورپوینت ارزشیابی مشاغل ( فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود پاورپوینت ارزشیابی مشاغل ( فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی), ارزشیابی مشاغل چیست ,…

معرفی و دانلود دانلود پاورپوینت تجزیه ، طراحی و طبقه بندی مشاغل( فصل دوم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 286512 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود پاورپوینت تجزیه ، طراحی و طبقه بندی مشاغل( فصل دوم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود پاورپوینت تجزیه , طراحی و طبقه بندی مشاغل ( فصل دوم…