مشاهده مطالب با موضوع: پرستاری

معرفی و دانلود دانلود جلسه یازدهم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با ” برنامه‌ریزی نیروی انسانی ” با موضوع علوم پزشکی

  فایل شماره 517386 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود جلسه یازدهم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با ” برنامه‌ریزی نیروی انسانی ”  موضوع فایل: علوم پزشکی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  پاورپوینت پرستاری, پاورپوینت مدیریت, پاورپوینت های انتشار یافته   دانلود جلسه…

معرفی و دانلود دانلود جلسه دوازدهم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با ” آموزش کارکنان ” با موضوع علوم پزشکی

  فایل شماره 517377 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود جلسه دوازدهم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با ” آموزش کارکنان ”  موضوع فایل: علوم پزشکی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  پاورپوینت پرستاری, پاورپوینت مدیریت, پاورپوینت های انتشار یافته   دانلود جلسه دوازدهم…

معرفی و دانلود دانلود جلسه سیزدهم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با ” قوانین و مقررات ” با موضوع علوم پزشکی

  فایل شماره 517370 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود جلسه سیزدهم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با ” قوانین و مقررات ”  موضوع فایل: علوم پزشکی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  پاورپوینت پرستاری, پاورپوینت مدیریت, پاورپوینت های انتشار یافته   دانلود جلسه…

معرفی و دانلود دانلود جلسه چهاردهم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با عنوان ” گزارش‌ نویسی با موضوع علوم پزشکی

  فایل شماره 517363 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود جلسه چهاردهم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با عنوان ” گزارش‌ نویسی  موضوع فایل: علوم پزشکی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  پاورپوینت پرستاری, پاورپوینت مدیریت, پاورپوینت های انتشار یافته   دانلود جلسه چهاردهم…

معرفی و دانلود دانلود جلسه پانزدهم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) باعنوان مدیریت بحران (Crisis Management ) با موضوع علوم پزشکی

  فایل شماره 517353 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود جلسه پانزدهم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) باعنوان مدیریت بحران (Crisis Management )  موضوع فایل: علوم پزشکی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  پاورپوینت پرستاری, پاورپوینت مدیریت, پاورپوینت های انتشار یافته   دانلود جلسه…

معرفی و دانلود دانلود جلسه شانزدهم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) باعنوان مدیریت اسلامی با موضوع علوم پزشکی

  فایل شماره 517331 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود جلسه شانزدهم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) باعنوان مدیریت اسلامی  موضوع فایل: علوم پزشکی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  پاورپوینت پرستاری, پاورپوینت مدیریت, پاورپوینت های انتشار یافته   دانلود جلسه شانزدهم از کتاب…

معرفی و دانلود دانلود نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری ( بهیاری ) یک ساله به همراه پاسخنامه (1100 سوال ) با موضوع کتاب ، جزوه

  فایل شماره 515917 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری ( بهیاری ) یک ساله به همراه پاسخنامه (1100 سوال )  موضوع فایل: کتاب ، جزوه   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری ( بهیاری )…

معرفی و دانلود تحقیق در مورد پرستاری کودکان با موضوع علوم انسانی

  فایل شماره 514904 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  تحقیق در مورد پرستاری کودکان  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  تحقیق در مورد پرستاری کودکان , دانلودتحقیق در مورد پرستاری کودکان , پرستاری کودکان   تحقیق در مورد پرستاری کودکان لينک پرداخت…

معرفی و دانلود دانلود مقاله عقب ماندگی ذهنی با موضوع علوم پزشکی

  فایل شماره 550094 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود مقاله عقب ماندگی ذهنی  موضوع فایل: علوم پزشکی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود مقاله عقب ماندگی ذهنی   دانلود مقاله عقب ماندگی ذهنی   عقب ماندگی ذهنی اختلالی است كه با عملكرد هوشی زیر…

معرفی و دانلود دانلود مقاله کارکنان اتاق عمل با موضوع علوم پزشکی

  فایل شماره 550139 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود مقاله کارکنان اتاق عمل  موضوع فایل: علوم پزشکی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود مقاله کارکنان اتاق عمل   دانلود مقاله کارکنان اتاق عمل هدف کار در اطاق عمل مشخص است و آن بازگردانیدن سلامتی…