مشاهده مطالب با موضوع: کتاب مدیریت

معرفی و دانلود درخت تصمیم – رگرسیون درختی 15 ص با موضوع علوم انسانی

  فایل شماره 512184 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  درخت تصمیم - رگرسیون درختی 15 ص  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  مدیریت , تصمیم گیری   درخت تصمیم - رگرسیون درختی 15 ص  درخت تصمیم - رگرسیون درختی  15 ص ...…

معرفی و دانلود نمونه سوال آموزش بزرگسالان کد درس : 1211010_1411344 با موضوع علوم انسانی

  فایل شماره 512103 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  نمونه سوال آموزش بزرگسالان کد درس : 1211010_1411344  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  نمونه سوال آموزش بزرگسالان   نمونه سوال آموزش بزرگسالان کد درس : 1211010_1411344 پاسخنامه نیمسال اول 95-94 نیمسال اول…
1 293 294 295