مشاهده مطالب با موضوع: آموزش انگلیسی

معرفی و دانلود آموزش انگلیسی با داستانهای صوتی و تصویری همراه با زیرنویس با موضوع عمومی و آزاد

  فایل شماره 525247 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  آموزش انگلیسی با داستانهای صوتی و تصویری همراه با زیرنویس  موضوع فایل: عمومی و آزاد   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  داستان, ویدیو,دانلود,انگلیسی   آموزش انگلیسی با داستانهای صوتی و تصویری همراه با زیرنویس     آموزش…

معرفی و دانلود مجموعه کلیپهای آموزش انگلیسی کودکان در قالب شعر و داستان و کارتون با موضوع عمومی و آزاد

  فایل شماره 514628 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  مجموعه کلیپهای آموزش انگلیسی کودکان در قالب شعر و داستان و کارتون  موضوع فایل: عمومی و آزاد   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  شعر,انگلیسی,کودکانه,لالایی   مجموعه کلیپهای آموزش انگلیسی کودکان در قالب شعر و داستان و کارتون…

معرفی و دانلود جزوه آموزشی گرامر انگلیسی دکتر غفارزاده با موضوع کتاب ، جزوه

فایل شماره 265424 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  جزوه آموزشی گرامر انگلیسی دکتر غفارزاده  موضوع فایل: کتاب ، جزوه   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  جزوه آموزشی گرامر انگلیسی دکتر غفارزاده     جزوه آموزشی گرامر انگلیسی دکتر غفارزاده ... دریافت فایل فایل  جزوه آموزشی گرامر انگلیسی…

معرفی و دانلود پایان نا مه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 266270 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  پایان نا مه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  زبان     پایان نا مه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت…

معرفی و دانلود محتوای الکترونیک آموزش الفبای انگلیسی با موضوع نرم افزار های آماده

فایل شماره 610144 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  محتوای الکترونیک آموزش الفبای انگلیسی  موضوع فایل: نرم افزار های آماده   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  آموزش الفبای انگلیسی     محتوای الکترونیک آموزش الفبای انگلیسی محتوای الکترونیک آموزش الفبای انگلیسی ... دریافت فایل فایل  محتوای الکترونیک آموزش…

معرفی و دانلود محتوای الکترونیک آموزش الفبای انگلیسی با موضوع نرم افزار های آماده

فایل شماره 610138 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  محتوای الکترونیک آموزش الفبای انگلیسی  موضوع فایل: نرم افزار های آماده   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  آموزش الفبای انگلیسی     محتوای الکترونیک آموزش الفبای انگلیسی محتوای الکترونیک آموزش الفبای انگلیسی ... دریافت فایل فایل  محتوای الکترونیک آموزش…

معرفی و دانلود محتوای الکترونیک آموزش الفبای انگلیسی با موضوع نرم افزار های آماده

فایل شماره 610169 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  محتوای الکترونیک آموزش الفبای انگلیسی  موضوع فایل: نرم افزار های آماده   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  آموزش الفبای انگلیسی     محتوای الکترونیک آموزش الفبای انگلیسی محتوای الکترونیک آموزش الفبای انگلیسی ... دریافت فایل فایل  محتوای الکترونیک آموزش…

معرفی و دانلود نرم افزار اندروید آموزش افعال بی قاعده انگلیسی – نسخه 3 با موضوع نرم افزار های آماده

  فایل شماره 542131 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  نرم افزار اندروید آموزش افعال بی قاعده انگلیسی - نسخه 3  موضوع فایل: نرم افزار های آماده   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  نرم افزار اندروید آموزش افعال بی قاعده انگلیسی, Irregular Verbs, نرم افزار IELTS اندروید,…

معرفی و دانلود دانلود پایان نا مه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی پیشرفت درک مطلب شنیداری با موضوع کتاب ، جزوه

فایل شماره 287952 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود پایان نا مه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی پیشرفت درک مطلب شنیداری  موضوع فایل: کتاب ، جزوه   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:       دانلود پایان نا مه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی…

معرفی و دانلود دانلود کتاب جامع آموزش تصویری زبان انگلیسی کلمه به کلمه با موضوع کتاب ، جزوه

فایل شماره 293870 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود کتاب جامع آموزش تصویری زبان انگلیسی کلمه به کلمه  موضوع فایل: کتاب ، جزوه   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  کتاب,آموزش ,زبان,دیکشنری,تصویری,جامع,مفید,خود آموز     دانلود کتاب جامع آموزش تصویری زبان انگلیسی کلمه به کلمه    …
1 2 3 19