معرفی و دانلود تحولات اجتماعی اقتصادی فرهنگی روستای زیارت در پنج سال اخیر با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 266063 در سایت معرفی و دانلود کتاب  
نام این فایل :  تحولات اجتماعی اقتصادی فرهنگی روستای زیارت در پنج سال اخیر
 موضوع فایل: علوم انسانی 
 موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  تحولات اجتماعی اقتصادی فرهنگی روستای زیارت در پنج سال اخیر
 

 

تحولات اجتماعی اقتصادی فرهنگی روستای زیارت در پنج سال اخیر صفحات 62         چکيده امروزه گردشگري به يکي از بزرگترين و پرمنفعت ترين صنايع در اقتصاد جهان تبديل شده و به عنوان بستري جهت ايجاد تغييرات اجتماعي و اقتصادي در بسياري از نقاط روستايي کشورهاي در حال توسعه به شمار مي رود. علاوه بر اين ، سود صنعت گردشگري در نواحي روستايي صرفا در بهره اقتصادي خلاصه نمي شود، بلکه اين مزايا را مي توان از زواياي مختلفي همچون بهبود کيفيت زندگي روستائيان و سرمايه اجتماعي ارزيابي کرد. هدف تحقيق حاضر, بررسي نقش گردشگري مذهبي در توسعه روستايي ، با تاکيد بر کيفيت زندگي و سرمايه اجتماعي مي باشد. نوع تحقيق کاربردي ، روش تحقيق توصيفي – تحليلي و روش گردآوري اطلاعات کتابخانه اي و ميداني و روش تجزيه و تحليل اطلاعات هم به صورت آمار توصيفي (ميانگين ، انحراف معيار) و استنباطي (آزمون فريدمن و آزمون ويلکاکسون ) صورت گرفته است . جامعه آماري تحقيق ، شامل خانوارهاي روستاي زیارت که طبق سرشماري سال ١٣٩٠، داراي ٩٦٣ خانوار و ٣٥٦٢ نفر جمعيت مي باشد، طبق فرمول کوکران تعداد نمونه لازم ٢٤٢ خانوار بدست آمد. …

فایل  تحولات اجتماعی اقتصادی فرهنگی روستای زیارت در پنج سال اخیر از مجموعه فروشگاه های فایل سل بر روی سایت معرفی و دانلود کتاب قرارگرفته که اگر نسبت به نامناسب بودن آن یا نامناسب بودن موضوعاتی مانند تحولات اجتماعی اقتصادی فرهنگی روستای زیارت در پنج سال اخیر و علوم انسانی  که این فایل به آنها می پردازد توضیحی دارید لطفا از طریق بخش تماس با ما سریعا به ما اطلاع دهید تا فایل را حذف کنید قبل از اینکه اقدام به خرید فایل  تحولات اجتماعی اقتصادی فرهنگی روستای زیارت در پنج سال اخیر کنید حتما توضیحات فایل را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهید-این فایل پشتیبانی دارد و پس از پرداخت هم می توانید در صورت عدم رضایت موارد را از طریق پشتیبانی خود فروشگاه پیگیری کنید(پشتیبانی فروشگاهی که پس از کلیک روی دریافت فایل به آن هدایت می شوید) در صورتی که پس از دانلود محصول آدرس فروشگاه را گم کردید از طریق سایت بخش تماس با ما به پشتیبانی سایتمان اطلاع دهید تا با پرسیدن نام فایل دانلودی شما را راهنمایی کنیم.      

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *