معرفی و دانلود بررسی عملکرد لرزه اي سیستم مهاربند دندانه دار (Ribbed Bracing System) با موضوع فنی و مهندسی

فایل شماره 271715 در سایت معرفی و دانلود کتاب  
نام این فایل :  بررسی عملکرد لرزه اي سیستم مهاربند دندانه دار (Ribbed Bracing System)
 موضوع فایل: فنی و مهندسی 
 موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  
 

 

در این مقاله یک سیستم مهاربند جدید به نام مهاربند دندانه دار (RBS) براي حل مشکل کمانش مورد بررسی قرار گرفته است. RBS یک سیستم کنترل غیر فعال با یک مکانیزم ساده می باشد که می تواند به عنوان یک قطعه الحاقی به سیستم مهاربند متصل شود. عملکرد سیستم RBS در کشش همانند مهاربند هاي متداول می باشد، در حالی که تحت فشار با تحمل نیرویی ناچیز و با مکانیزم کاهش طول از کمانش مهاربند جلوگیري می کند RBS با توجه به نحوه عملکرد به دو دسته تقسیم می شود:1- CC-RBS٢و 2- SC-RBS٣. در این تحقیق، عملکرد RBS توسط نتایج حاصل از آزمایش و مدل سازي عددي صحت سنجی شده است و در ادامه پس از شرح قسمت هاي تشکیل دهنده و نحوه عملکرد RBS، تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی با شدت هاي مختلف DBE و MCE بر روي سازه هاي سه طبقه و شش طبقه مهاربندي شده هم محور انجام شده است. در سازه هاي مورد تحلیل از مهاربند هاي BRB (کمانش تاب)، CC- RBS وSC- RBS استفاده شده و نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که  سازه هاي مجهز به CC-RBS تغییر مکان هاي ماکسیمم کمتري نسبت به سازه هاي مجهز به مهاربند کمانش تاب (BRB) دارا ه …

فایل  بررسی عملکرد لرزه اي سیستم مهاربند دندانه دار (Ribbed Bracing System) از مجموعه فروشگاه های فایل سل بر روی سایت معرفی و دانلود کتاب قرارگرفته که اگر نسبت به نامناسب بودن آن یا نامناسب بودن موضوعاتی مانند  و فنی و مهندسی  که این فایل به آنها می پردازد توضیحی دارید لطفا از طریق بخش تماس با ما سریعا به ما اطلاع دهید تا فایل را حذف کنید قبل از اینکه اقدام به خرید فایل  بررسی عملکرد لرزه اي سیستم مهاربند دندانه دار (Ribbed Bracing System) کنید حتما توضیحات فایل را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهید-این فایل پشتیبانی دارد و پس از پرداخت هم می توانید در صورت عدم رضایت موارد را از طریق پشتیبانی خود فروشگاه پیگیری کنید(پشتیبانی فروشگاهی که پس از کلیک روی دریافت فایل به آن هدایت می شوید) در صورتی که پس از دانلود محصول آدرس فروشگاه را گم کردید از طریق سایت بخش تماس با ما به پشتیبانی سایتمان اطلاع دهید تا با پرسیدن نام فایل دانلودی شما را راهنمایی کنیم.      

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *